Kosken Erä ry - Muojärven vetouistelu Kuusamon kaupunki Tietoa metsästysseurasta Seuran jäsentoiminta Metsästystoiminta Kuvia ja viedeoita Linkkejä Takaisin etusivulle

<--- Takaisin lohenuistelukilpailun pääsivulle

MUOJÄRVEN LOHENUISTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT

Ristiriitatapauksissa noudatetaan Pohjola-cupin sääntöjä
 

1. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjänä toimii Kosken Erä ry.

2. Ilmoittautuminen kilpailuun
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 15.7.2019 mennessä osanottomaksu 60 euroa/venekunta Kosken Erä ry:n tilille FI32 5194 0720 0136 76. Maksun viestialueelle tulee kirjoittaa kipparin nimi. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailupaikalla ilman lisämaksua. Suoritettu osanottomaksu oikeuttaa harjoittelemaan kisaa edeltävän viikon Koskenkylän kalastuskunnan alueella (huom. ei kata koko kilpailualuetta).

Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailukansliassa (osoite KOSKENKYLÄNTIE 165) ennen kilpailusuorituksen aloittamista. HUOMIO: kilpailukanslia EI OLE auki perjantai-iltana! Kilpailukanslia Kosken koululla on avoinna vain kilpailuaamuna kello 7 - 11. Maksukuitti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailun lähtöalueena on kaikilla venekunnille Koskenlahti. Kilpailijalle annetaan kilpailukortti, joka on palautettava viimeistään tunti kilpailun jälkeen punnituspaikalle. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsinnät, jonka kustannuksista vastaa palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari.

3. Kipparikokous
Kipparikokous on 45 minuuttia ennen kilpailun alkamista. Se pidetään veneen laskupaikka 2:n välittömässä läheisyydessä kuuluttaen.

4. Kilpailuaika
Kilpailuaika on lauantai 20.7.2019 kello 10.00 - 18.00. Virallinen kilpailuaika vahvistetaan kipparikokouksessa. Kilpailijoilla on oikeus aloittaa kilpailualueelle siirtyminen 30 minuuttia ennen kilpailuajan alkua. Tästä siirtymäajasta ensimmäisen 15 minuutin aikana vene ei saa ylittää 9km/h nopeutta. Kilpailuajan päättyessä kilpailijan täytyy olla lähtöalueella merkityn poijutuksen sisäpuolella. Virallisen kilpailuajan päättymisen jälkeen saapuneiden veneiden saalista ei hyväksytä punnitukseen.

5. Kilpailualue
Kilpailualue sijaitsee Muojärvellä, Kuusamossa. Kilpailuvenekunnalle annetaan kartta, johon on merkitty kilpailualue, punnituspaikka, sallitut rantautumispaikat ym. kilpailun kannalta tarpeelliset merkinnät. Punnituspaikan lisäksi rantautuminen on sallittua Rajasaaressa.

6. Venekunta
Venekunnan koko on vapaa. Yksi nimetään kippariksi.

7. Sarjat ja kilpailun voittaminen
Kilpailussa on kaksi sarjaa: taimensarja ja muiden kalojen sarja. Kaikki kilpailijat osallistuvat taimensarjaan ja muiden kalojen sarjaan.
Kilpailun pääsarjassa eli taimensarjassa huomioidaan tuloksissa vain taimen ja järvilohi. Muiden kalojen sarjassa huomioidaan vain hauki ja ahven. HUOM! Kirjolohi ei kuulu kumpaankaan sarjaan.
Kaikissa sarjoissa saaliin kokonaispaino ratkaisee sijoituksen. Tasatuloksen sattuessa suurin kala ratkaisee kilpailun, mikäli edelleen tasatulos, sijoitus ratkaistaan arvalla.

8.Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Max. 10 vapaa / venekunta. Yhtä vapaa kohden saa olla kaksi (2) viehettä. Sivutapsin pituus max. 3m. Kilpailuveneet eivät saa tulla 10 m lähemmäksi toisiaan.

9.Kilpailukalat
Kalojen kilpailumitat:

Taimensarja:
Järvilohi 61 cm
Taimen 61 cm

Muiden kalojen sarja:
Hauki ei alamittaa
Ahven ei alamittaa

Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalastusasetuksen 19 § määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollista mitata kalat ennen virallista punnitusta.

10. Punnitus
LOHIKALAT tuodaan punnitukseen SUOLISTETTUNA ja KIDUKSET PAIKOILLAAN. Muut kalat punnitaan VERESTETTYNÄ. Kalat on luovutettava ennen rantautumista, vain veneestä ja vain merkittyyn paikkaan, jossa on kyltti KALOJEN LUOVUTUS. Kilpailijan on seurattava saaliin mukana punnitukseen. Saalis luovutetaan kilpailijalle protestiajan jälkeen.

11. Palkintojen jako
Palkintojen jako alkaa aikaisintaan 1 tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä. 

12. Tuomarineuvosto
Järjestäjä nimeää kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Näistä yksi on kilpailuun osallistuvan veneen kippari.

13. Protestit
Protesti kilpailijoista, kilpailun kulkua, punnitusta ja tuloslaskentaa vastaan on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle 30 minuutin kuluessa tulosten nähtäville panosta. Protestiaika kilpailun järjestäjää kohtaan on 12 tuntia em. protestiajan alkamisesta. Protestimaksu on 17 euroa ja tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

14. Valvonta
Valvontaa suorittavat valvontaveneet ja rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä.

15. Viestiliikenne
Kilpailun järjestäjiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroihin 040-5268024 (Jukka Nevala) ja 0400-682693 (Tauno Koski) .

16. Vastuu
Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 18 vuotta täyttäneillä henkilöllä tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta vesiliikennelain ja -asetuksen mukaisesti. Kilpailun järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

17. Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkonut venekunta voidaan sulkea pois kilpailusta, mikäli rikkomus katsotaan tuomarineuvostossa törkeäksi.

18. Force Majeure
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

19. Tallennukset
Kilpailusta taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja korvauksetta käyttää kalastusharrastusta edistävään toimintaan.

 

<--- Takaisin lohenuistelukilpailun pääsivulle